Jumat, 13 April 2012

ciri2 istri calon penghuni surga

Tanda-Tanda Istri Calon Penghuni Syurga


Hadits yang berasal dari Abdurrahman bin ‘Auf Rasulullah bersabda: Seorang isteri yang mengerjakan shalat, berpuasa, memelihara kehormata dirinya serta patuh kepada suaminya, kelak di negeri akhirat dipersilakan masuk syurga melalui pintu mana saja yang ia senangi.
(HR Ahmad).
Di dalam hadits di atas Rasulullah menjelaskan kepada umatnya terutama kepada isteri-isteri muslimah begitu mudahnya menjadi penghuni syurga. Tiket masuk syurga bagi seorang isteri yang shalihah tidaklah berat, tidak perlu kepada uang yang banyak atau tidak perlu mengeluarkan tenaga besar.
Paling kurang ada empat syarat utama seorang isteri bakal menjadi ahli syurga di akhirat nanti. Pertama, mengerjakan shalat. Seorang isteri yang shalihah tidak mengabaikan shalat lima waktu sehari semalam. Seorang isteri yang dibebani dengan berbagai macam kesibukan atau urusan rumah tangga tidak membuatnya melalaikan shalat, memperhatikan kebersihan diri, pakaian dan rumahnya dari kotoran najis termasuk dari kencing anak-anaknya. Bila kencing anak mengena lantai perlu dicuci dengan sebaik-baiknya jangan asal sembarang lap, sehingga benar-benar lantai itu bersih dan suci. Kalau sudah suci termasuk di dalamnya bersih tapi kalau lantai nampak bersih belum tentu suci.
Kedua, isteri yang berpuasa dan menyempurnakan puasanya dengan sempurna. Kalau seandainya datang haidh maka mereka diwajibkan berbuka sebab orang yang datang bulan tidak diwajibkan berpuasa. Bila selesai atau suci dari haidh maka ia cepat-cepat mengqadhanya sejumlah hari yang ditinggalkannya sehingga tidak melampaui tahun berikutnya yang menyebabkan kena denda (fidyah) disampang mengqadhanya.
Ketiga, isteri yang menjaga diri, kehormatannya, hartanya dan harta suaminya terutama di saat suami tidak ada bersamanya atau berada dalam kepergian. Keempat isteri yang thaat kepada suaminya. Isteri yang dijamin masuk syurga adalah isteri yang thaat dan patuh kepada perintah suaminya dan tidak membantah apalagi membangkang.
Seorang isteri tidak boleh menolak pangilan suaminya bila diajak ke tempat tidur dengan tanpa ada alasan yang diterima syara’. Bila ia enggan menuruti panggailan suaminya itu maka ia tidur dalam keadaan murka Allah kepadanya sampai pagi hari. Hal ini tidak berarti bahwa hanya isteri saja yang harus patuh kepada suami akan tetapi juga berlaku sebaliknya.
Empat amalan yang disebut di dalam hadits di atas adalah merupakan syarat bagi seorang isteri untuk masuk dalam syurga dengan tidak mengabaikan amal-amal shalih lainnya seperti berbuat baik kepada dua orang tuanya dan tidak mendurkainya. Isteri semacam ini adalah sosok calon penghuni syurga sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW.
Di akhirat kelak ia berhak menentukan sendiri pintu syurga yang mana yang ingin ia masuk. Rasanya tidak sulit seorang isteri mendapatkan syurga Allah bila dipenuhi empat macam di atas. Suami yang mana yang tidak senang bila melihat isterinya tha’at mengamalkan perintah Allah dan menjauhi diri dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Tentu seorang suami bisa mengikuti jejak isterinya untuk memperoleh syurga di akhirat kelak.
Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat balasan syurga dari Allah asal mau beramal shalih, namun hadits di atas khusus Rasulullah arahkan kepada seorang isteri agar menjadi contoh kepada suaminya sehingga suami juga dapat melakukan amalan yang sama sebagaimana yang diperintahkan kepada seorang isteri.
Begitulah harapan setiap suami kepada seorang isteri agar jangan terlena dengan kesenangan dan kemerlapan dunia yang serba sementara dan menggiurkan ini akan tetapi perlu mempersiapkan amalan untuk memperoleh kesenangan akhirat yang lebih kekal dan indah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberkahi isteri yang rajin beribadah kepada Allah dan memperhatikan kewajibannya sebagai saorang isteri dan seorang ibu dari anak-anak kita, mampu mengurus diri, suami, harta dan anak-anaknya sehingga rumah tangga menajadi aman, damai, tenteram dan sentosa. Amin. WAllahu Waliyyuttawfiq.
source: http://www.malimsonline.com/tanda-tanda-istri-calon-penghuni-syurga/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar